top of page
Skärmavbild 2020-10-01 kl. 13.29.33.png

”Det som berör mig på djupet och som är mitt kall i det här livet är att verka och vara från kärnan av mitt inre. 

Där råder frihet från identitet. I det rummet behöver jag inte kalla mig för konstnär eller äga någon annan titel. Där existerar bara den inre rymden och friheten som driver mig och mitt skapande framåt. 

Där blir mitt skapande en del av min intuition. Jag hoppas att jag kan ge er en glimt av det oändliga inre rummet i mina målningar och skulpturer och att det väcker din längtan och nyfikenhet att själv söka dig inåt.”

Den berömde ungraren Endre Nemes inspirerade en helt ny generation av svenska konstnärer på Valands Konsthögskola i Göteborg under 50-talet. Det var där mina föräldrar Edna Cers och Bengt Winberg träffades. Att växa upp i ett konstnärshem i Västergötland på 70-talet var och är än idag min skola. Jag har levt, andats och varit konstnärligt kreativ så länge som jag kan minnas. Förutom det är jag autodidakt i mitt konstnärliga utövande och har ingen konstnärlig utbildning i traditionell bemärkelse. I skulpterandet fick jag 2016 en grundläggande bas av skulptören Prof. Dr. Ewald Rumpf från Tyskland. 

 

Det var tydligen först nu det skulle hända. På våren 2015 pratade jag med min mamma Edna Cers och hon undrade om vi skulle ha en utställning tillsammans på Kollängens Tingshus utanför Lidköping i Västergötland. Fram tills dess hade jag uteslutande ägnat mig åt illustrationer för det stora nöjets skull. Jag vet att jag tänkte att det skulle vara fint för oss, mamma och mig att mötas tillsammans i det kreativa. Jag tackade ja utan att egentligen veta vad jag skulle presentera. När datumet för utställningen närmade sig så var jag i min ateljé här i Tällberg och vet att jag sa högt för mig själv.

-Nu skall jag måla en tavla!

 

Detta var startskottet till ett oändligt flow som strömmade ut ur mig och jag fann mig själv överrumplad av min egen förmåga och känsla i det jag skapade. Det var som om en inre dammlucka brustit. Jag kände mig fri, obegränsad och vägledd i den skapande processen. Jag hade verkligen hittat hem i ett konstnärligt uttryck.  

Det som inspirerar mig mest är den inre rymden den jag kommer i kontakt med när jag mediterar och den yttre rymden som ges mig varje dag genom ett storslaget panorama över "Mashavet", (sjön Siljan) och de blå bergen. Detta är vad du bla ser in mitt skapande, horisonterna i målningarna och skulpturerna med de slutna ögonen, den inre och yttre rymden. Sjön Siljan är ett resultat av ett meteoritnedslag för 365 miljoner år sedan så här möter verkligen den yttre rymden den inre jorden. 

Utställningen som vi kallade "Speglingar genom generationer" blev en välbesökt och dynamisk utställning och jag fick fin feedback från konstkännare i området. Startskottet hade nu definitivt gått av med dunder och brak. Och det som sedan händer är att jag inom loppet av ett år och framåt satsar helhjärtat på konsten. 2016 öppnade jag galleri ”INSIDE Konst & Design – by Malin Lidén” i Borlänge. Vidare under 2017 ställde jag ut i Skåne, Stockholm och Göteborg. 

 

 Jag är helt ny och samtidigt har jag varit med så länge. Jag låter mig vägledas genom mitt inre och just nu gör jag det här, men jag ÄR inte det här med konsten eller en konstnär. Jag är friare och mer obunden i mitt skapande än nånsin, i det där oändliga inre rummet. 

Malin Lidén

English version

 

“What touches me in the depth and is my calling in this life is to act from the core of my inside.

From that point I am free from identity. In that room there is no need to call myself an artist or own any other title. There is just that inner space and freedom that drives me and my creativity forward from my intuition. I hope I can give you a glimpse of that infinite inner space in my paintings and sculptures. And what I bring to this world of form will awaken your own inner curiosity to search inside your own formless self.”

Engelska

The famous Hungarian Endre Nemes inspired a whole new generation of Swedish artists at Valands Art School in Gothenburg during the fifties. It was at Valand my parents met, my mother Edna Cers came directly from Vancouver Canada as one of the youngest adopted students, and Bengt Winberg my father that was born and raised in the small town Skara. To grow up in an artist’s home at the countryside in the seventies is and was my school of art. I have lived, breathed and been artistically creative as long as I can remember. In sculpturing I had a basic course by Prof. Dr. Edward Rumpf from Germany 2016, except that I am autodidact in my artistic exercise and have no traditional education.

 

Obviously, the time for me was now. In springtime 2015 I talked with my mother Edna Cers on the phone and she wondered if I wanted to join her in an exhibition at the old beautiful Kollängens Courthouse near my home village. Until then I had just worked with illustrations for the fun of it and I remember that I thought it could be nice to meet my mother in a creative forum. I had no idea what I was going to bring into this exhibition. Time passed and suddenly the date for the exhibition got close and I remember that I was standing in my Studio in Tällberg and said laud out myself. 

- Now I’m going do a painting!

This was the jumpstart to an infinite flow of creation that just have been continued since then. I was overwhelmed by my ability and everything that just easily ran out of me. I felt free, unlimited and definitely guided in my creative process. I was finally home in my artistic expression.

What inspires me the most is the inner space that I connect with thru my daily meditation and the other space that is given me every day thru a grand panorama view over the lake Siljan and the blue mountains. This and more is what you see in my artistry. 

The exhibition was named "Reflections True Generations" was a dynamic happening and warmly received. The start of my new artistic era had really got me going. Since then I have been focusing on that inner flow that just keeps flowing thru me, creating paintings, sculptures, making drawings, having exhibition in our tree largest cities, leading cultural projects and having my own Gallery INSIDE in Borlange during 2016.

 

I do feel so brand new in this field and at the same time I have been around for ages. I let myself be guided true my inner world and this is what I am doing right now. I’m unbound and freer than ever in my creative process in life, and that is a blessing of infinite space. 

 

Malin Lidén

bottom of page